Det er forskjell på tannleger

Det er forskjell på tannleger

Da jeg var hos min mentor for 1 uke siden, delte han med meg en case der en tidligere tannlege hadde gjort så mye sløvt og dårlig på tennene til pasienten. Han hadde skvist så mye så mye penger som mulig ut av pasienten med så sløvt arbeid. Her er et bildet som han delte med meg av hvordan tennene til pasienten så ut når han kom til min mentor. Legg merke til områdene merket med svarte piler:

Horrible fyllinger

Moderne tannfargede fyllinger

I gamle dager når tannleger brukte amalgamfyllinger så kunne man legge dem i store mengder i områder i munnen der det var spytt, blod og gørr. Men når en begynte å bruke tannfargede fyllinger så var det noe helt annet. Disse materialene mislyktes veldig ofte fordi tannleger hadde ikke gode teoretiske og praktiske ferdigheter i bruken av disse plast- eller resinbaserte materialene. En veldig viktig egenskap som disse resin-materialene har er at de må legges på tanna under knusktørre forhold. Det betyr at hvor enn i munnen tannlegen skal legge fyllingen så må han/hun sørge for det ikke fins minste bit med fuktighet tilstede. Om det skulle skje, så vil ikke fyllingen binde seg kjemisk til tannstrukturen. Og med har man en liten spalte mellom fylling og tann der det kommer til å oppstå råte. Så fyllingen kommer til å mislykkes ila kort tid.

Krav om stor kompetanse

Resin-baserte fyllinger (kalt kompositter) er svært teknisk sensitive og krever store kompetanse og ikke minst tålmodighet av tannlegen. Min mentor sier at pasientene som kommer til han blir overasket over hvor lang tid han bruker på å legge én fylling. Mange av disse pasientene har opplevd å få 3-4 fyllinger ila 1 time i tannlegestolen. Og da må han forklare hele historien med at tannleger flest dessverre har for lengst gått over til å bli kina-masseprodusenter og leverer meget dårlig kvalitet på fyllingene sine. Min mentor forteller dem at en god fylling som er lagt med omhu og kjærlighet skal leve i 25-30 år !!

Dype store hull

 

store dype hull - debonding

 

På dette bildet over kan man se den røde linjen som markerer hvor tannkjøttet er og den blå viser hvor beinet som holder tanna på plass er. Da kan man se de hvite fyllingene og hvilke høyde de er ift tannkjøtt og bein. Disse dårlige fyllingene er uten tvil meget vanskelige fyllinger å legge. Ifølge min mentor er det bare 1% av alle tannleger som klarer å legge en god og tett fylling i disse tennene som er i bildet. For det er nemlig slik at når man skal legge tannfargede fyllinger så dypt under tannkjøtt og så nært bein (som er under tannkjøtt) så er det ekstremt vanskelig å få tørre forhold, noe som disse fyllingene trenger. Det er også ekstremt vanskelig innsyn. En slik prosedyre krever også at tannlegen bruker et mikroskop. Legg merke den svarte spalten mellom fyllingen og tanna på høyre side (merket med grønn pil). Denne svarte skyggen forteller at fyllingen har ikke festet seg til tanna grunnet fuktighet. Man kan se at til tross for dette, kan tannlegen gått et skritt videre å laget også en krone på tanna. Det er som å bygge et hus på en et fundament av sand og når første etasjen er ferdig så bygger man flere etasjer med leiligheter oppå det opprinnelige huset.

Dette er svært vanlig å se sier min mentor. Det verste av alt er at folk vet ikke at noe slikt skjer i munnen deres. Når pasienten opplever vondt eller tanna knekker og kommer tilbake til tannlegen etter 1-3 år, så legger tannlegen skylda på at pasienten ikke har brukt nok tanntråd eller at pasienten ikke har holdt tanna ren nok. Så her ser vi hvordan en samvittighetsfull tannlege og en businessmann ville håndtert situasjonen.

Så hvordan ville en riktig jobb se ut som? Her er bildet så kan du bedømme selv:

fin fylling

 

Eller

 

Kompetent tannlege med dype hull

 

Så her ser du at det er forskjell på tannleger til en meget stor grad.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.